Slotenquête Amsterdam

 • Geachte deelnemer aan het PARENT-project,

  We vinden het heel fijn dat u heeft deelgenomen aan ons project en hopen dat u de ervaring waardevol en interessant vond.

  Als afsluiting van het proefproject (East Harbour Prosumers Community) vragen wij u om deze vragenlijst in te vullen over uw ervaring met het project. Zo beschikken wij over de juiste informatie om de resultaten te beoordelen en te analyseren. Het is voor ons onderzoek van cruciaal belang dat u deze enquête invult. We beloven dat het de laatste inspanning is die we van u vragen, daarom vragen we u vriendelijk om even de tijd te nemen om de vragen te beantwoorden.

  We zullen de resultaten gebruiken om ons project te analyseren en te evalueren en om beleidsaanbevelingen te formuleren. Daarnaast willen we ook aanbevelingen opstellen voor een beter ontwerp van proefprojecten, zodat we mensen doeltreffender kunnen stimuleren om hun energieverbruik te verminderen (en om duurzame levensstijlen mogelijk te maken).

  De vragenlijst zal enkel worden gebruikt voor het onderzoek en voor beleidsadvies omtrent het PARENT-project. De gegevens worden veilig en vertrouwelijk bewaard en zullen niet worden gebruikt door derden of voor enige vorm van commerciële activiteit.

  De vragenlijst bestaat uit vier secties en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Wij raden aan om deze enquête op een computer of een tablet in te vullen zodat uw beeldscherm maximaal is. Verder heeft u onderaan deze pagina een optie 'save and continue later'. Klik hierop indien u uw gegevens wil bewaren en op een later moment wil aanvullen.

  Hartelijk dank!

 • Identificatie

  Gelieve uw PARENT-identificatiecode in te vullen. Dit is de code die we uw SMAPPEE gaven aan het begin van het project, bestaande uit vier cijfers en één letter (bijv. 1234A). Het is eveneens de naam van uw ‘locatie’ in de Smappee-app. Aarzel niet om contact op te nemen indien u uw code bent vergeten (info@resourcefully.nl).

 • 1. Algemene indruk van het PARENT-project

 • Hoe belangrijk/nuttig vond u elk van deze maatregels om u aan te moedigen om uw elektriciteitsverbruik te verminderen of om meer duurzame keuzes te maken in het algemeen?

  5= grote positieve impact, 4= enige positieve impact, 3= neutrale impact, 2= negatieve impact, 1= ik weet het niet en/of ik heb het niet gebruikt (niet van toepassing)

  5 Grote positieve impact4 Enige positieve impact3 Neutrale impact2 Negatieve impact1 Niet van toepassing
  Infosessie (eerste bijeenkomst)
  Workshop 1: Beschikbare maatregels voor een duurzame levensstijl + rol van de technologie
  Workshop 2: Kleine eigen interventies thuis ter verbetering van de energie-efficiëntie van het huishouden
  Betrokkenheid van de gemeente bij het project
  Nieuwsbrieven
  Smappee monitor en app
  PARENT online platform 1: vergelijkende grafieken
  PARENT online platform 2: uitdagingen voor duurzaamheid
  De DiO smart plug die bij de monitor werd meegeleverd
  Rechtstreekse communicatie/via email/telefonisch met het projectteam
  Prijzen of beloningen als stimulans om actie te ondernemen
 • U mag heel eerlijk antwoorden!
 • Geef aan wat u van de communicatie vond tijdens het project.

  5= zeer tevreden, 4= enigszins tevreden, 3= neutraal, 2= enigszins ontevreden, 1= zeer ontevreden

  5 Zeer tevreden4 Enigszins tevreden3 Neutraal2 Enigszins ontevreden1 Zeer ontevreden
  Algemene communicatie door de projectorganisatoren
  De informatie die u bij aanvang kreeg over wat het project inhield en wat er van u als deelnemer werd verwacht
  De informatie over gegevensbescherming en privacy
  De technische ondersteuning door het projectteam (Smappee-helpdesk niet inbegrepen)
  De responsiviteit van het projectteam bij vragen/feedback/zorgen (persoonlijke correspondentie)
 • 2. Smappee monitor en app - gebruik en tevredenheid

 • Geef aan wat u vond van de Smappee energiemonitor en applicatie.

  5= zeer tevreden, 4= enigszins tevreden, 3= neutraal, 2= ontevreden, 1= ik heb de Smappee niet gebruikt en/of geïnstalleerd (niet van toepassing)

  5 Zeer tevreden4 Enigszins tevreden3 Neutraal2 Ontevreden1 Niet van toepassing
  Algemene tevredenheid over Smappee
  Installatieproces en ondersteuning
  Grafieken over het totale energieverbruik
  Verbruiksinformatie over huishoudelijke apparaten
  De DiO smart plug die bij de monitor werd geleverd
 • 3. PARENT-platform - gebruik en tevredenheid

 • Geef aan wat u vond van het online PARENT-platform (https://prosumers.nl).

  5= zeer tevreden, 4= enigszins tevreden, 3= neutraal, 2= ontevreden, 1= ik heb het online platform niet gebruikt (niet van toepassing)

  5 Zeer tevreden4 Enigszins tevreden3 Neutraal2 Ontevreden1 Niet van toepassing
  Algemene tevredenheid over het online platform
  Gebruiksgemak en duidelijkheid van de weergegeven informatie
  Vergelijkende grafieken met andere deelnemers
  Uitdagingen en ranglijst
 • 4. Uw eigen aanpassingen gedurende het project

 • Energiemaatregelen

  Heeft u tijdens het project uw huishouden of uw gedrag aangepast om uw energieverbruik te verminderen?
 • Ja, ik maakte aanpassingenNee, ik heb geen aanpassingen gedaanNee, ik had voor het project mijn huishouden en gedrag al geoptimaliseerd
  Isolatie
  Energiezuinige elektronische apparaten
  Energiezuinige lampen
  Zonnepanelen
  Overschakeling naar een groenere energieleverancier
  Andere (gelieve te specificeren)
 • Ja, ik maakte aanpassingenNee, ik heb geen aanpassingen gedaanNee, ik had voor het project mijn huishouden en gedrag al geoptimaliseerd
  Lichten uitschakelen
  Stand-by-elektronica en andere apparaten uitschakelen
  Energiezuinig koken
  Energiezuinige verwarming/koeling
  Minder gebruik van warm water
  Eco-programma's op mijn vaatwasser/wasmachine/droger
  Andere (gelieve te specificeren).
 • Opmerking: als u de energiemonitor heeft geïnstalleerd, kunt u in de Smappee-app of op het online platform controleren of uw energieverbruik verminderd is aan de hand van de grafieken van twee vergelijkbare maanden aan het begin en het einde van het project.
 • Zonnepanelen

  Opmerking: een toename qua zelfvoorziening betekent dat u minder stroom van het elektriciteitsnet gebruikt; een afname qua zelfvoorziening betekent dat u meer stroom van het elektriciteitsnet gebruikt; een toename qua zelfconsumptie betekent dat u meer stroom van uw zonnepanelen gebruikt; een afname qua zelfconsumptie betekent dat u minder stroom van uw zonnepanelen gebruikt (raadpleeg uw cijfers op het online PARENT-platform).

 • Deelname aan andere activiteiten

 • (zoals vergaderingen, workshops, het ondertekenen van petities voor lokale verbeteringen, politieke activiteiten, buurtevenementen, gemeenschappelijke tuinen, enz.)
 • Hoera! U bereikte het einde van de enquête. Zorg ervoor dat u op 'Submit' drukt. Veel dank.