Spørreundersøkelse

 • Kjære PARENT-deltaker!

  Vi setter veldig stor pris på at du har deltatt i prosjektet vårt og håper at du synes det har vært en interessant erfaring å være med.

  Nå som pilotprosjektet vårt går mot slutten og vi skal analysere resultatene, så vil vi gjerne be deg om å fylle ut en spørreundersøkelse om dine erfaringer fra prosjektet. Å få høre deres refleksjoner om prosjektet er svært sentralt for forskningsresultatene våre, så vi håper du vil ta deg tid til å hjelpe oss med dette.

  Vi kommer til å bruke resultatene til å analysere og evaluere PARENT-prosjektet og til å formulere politiske anbefalinger, samt anbefalinger om design av pilotprosjekter i forskning. Resultatene fra undersøkelsen vil bli trygt lagret og er konfidensielle. De vil ikke bli brukt av noen tredjeparter eller til noen form for kommersiell aktivitet.

  Spørreundersøkelsen består av 4 seksjoner og tar rundt 20-35 minutter å fullføre. Vi anbefaler at du bruker en datamaskin eller et nettbrett til å fylle den ut, for å ha en passende skjermstørrelse. Om nødvendig kan du lagre underveis og fullføre spørreundersøkelsen på et senere tidspunkt. I så tilfelle, vennligst scroll ned til bunnen av siden du er på og trykk på ‘lagre og fortsett senere’.

 • Identifisering

  Vennligst skriv inn din PARENT ID-kode. Dette er koden som vi ga deg når du fikk din Smappee (hvitt klistemerke på esken), som består av fire tall og en bokstav (f.eks. 1234A). Det er også navnet som står som din ‘lokasjon’ i Smappee-appen. Ikke nøl med å ta kontakt med oss på bergen@parent-project.eu dersom du ønsker å få tilsendt din kode på nytt.
 • 1. Generelle inntrykk av PARENT-prosjektet

 • Hvor stor effekt synes du hver av disse aspektene hadde i å hjelpe/oppmuntre deg til å redusere ditt strømforbruk eller til å gjøre mer bærekraftige valg mer generelt?

  5= svært positiv effekt, 4= noe positiv effekt, 3 = nøytral, 2= negativ effekt, 1= Vet ikke/Ikke relevant

  5 Svært positiv effekt4 Noe positiv effekt3 Nøytral2 Negativ effekt1 Vet ikke/Ikke relevant
  Energistyringsenheten Smappee og Smappee-appen
  Comfort/Smart-pluggene
  Direkte kommunikasjon via e-post/telefon med PARENT-teamet
  Nyhetsbrevene fra prosjektet
  PARENTs nettbaserte plattform: Grafer til sammenligning og smilefjes
  PARENTs nettbaserte plattform: Bærekraftsutfordringer
  Fokusgruppediskusjoner 1 (høsten 2017)
  Fokusgruppediskusjoner 2 (våren 2018)
  Fokusgruppediskusjoner 3 (høsten 2018)
  PARENT-workshop med “Smappee-disseksjon” (høsten 2018)
  Facebook-gruppen til prosjektet
  At lokale aktører var involvert i prosjektet (Bergen kommune, BKK, Bærekraftige liv Landås, Høgskolen i Bergen, Naturvernforbundet)
 • Ikke vær redd for å være direkte i din tilbakemelding.
 • Hvor fornøyd var du med kommunikasjonen du fikk fra prosjektet?

  5= veldig fornøyd, 4= ganske fornøyd, 3= nøytral, 2= ganske misfornøyd, 1= veldig misfornøyd

  5 Veldig fornøyd4 Ganske fornøyd3 Nøytral2 Ganske misfornøyd1 Veldig misfornøyd
  Generell kommunikasjon fra PARENT-teamet
  Informasjon gitt ved oppstarten av prosjektet på hva prosjektet kunne tilby og hva som var forventet av deg som deltaker
  Informasjon gitt om datasikkerhet og personvern
  Teknisk støtte gitt fra PARENT-teamet (sett bort ifra Smappee kundeservice)
  Imøtekommenhet og respons fra PARENT-teamet på dine spørsmål og tilbakemeldinger
 • 2. Smappee energiovervåkningsenhet og app – brukervennlighet og tilfredshet

 • Vennligst ranger din grad av tilfredshet med Smappee energiovervåkningsenheten og Smappee-appen

  5= veldig tilfreds, 4= til dels fornøyd, 3= nøytral, 2= misfornøyd, 1= Jeg installerte ikke og/eller brukte ikke Smappee energiovervåkningsenheten eller Smappee-appen (ikke relevant)

  5 Veldig tilfreds4 Til dels fornøyd3 Nøytral2 Misfornøyd1 Ikke relevant
  Generell tilfredshet med Smappee energiovervåkningsenhet og app
  Installasjonsprosess og støtte
  Grafer om totalt energiforbruk
  Informasjon om energiforbruket til ulike husholdningsapparater
  Comfort/Smart-plugg(er)
 • 3. PARENT plattformen – brukervennlighet og tilfredshet

 • a) Vennligst ranger din grad av tilfredshet med PARENTs nettbaserte plattform (www.platform.parent-project.eu).

  5= veldig tilfreds, 4= til dels fornøyd, 3= nøytral, 2= misfornøyd, 1= Jeg brukte ikke den nettbaserte plattformen

  5 Veldig tilfreds4 Til dels fornøyd3 Nøytral2 Misfornøyd1 Ikke relevant
  Generell tilfredshet med den nettbaserte plattformen
  Tilfredshet med informasjonen i plattformen (tydelighet, enkel å forstå, brukervennlighet)
  Grafer for sammenligning med andre deltakere
  Smilefjes
  Utfordringer og ledertavle
 • 4. Endringer underveis i prosjektet

 • Energi-vaner

  I løpet av prosjektet, innførte du noen endringer rettet mot energisparing, i husholdningen eller i ditt eget adferdsmønster?
 • Ja, jeg endret noeNei, jeg gjorde ingen endringerNei, jeg hadde allerede optimalisert energivanene mine før prosjektet begynte
  Isolering
  Energisparende elektriske apparater
  Energisparende lyspærer
  Solceller
  Skiftet til mer miljøvennlig energileverandør
  Annet (vennligst spesifiser her under)
 • Ja, jeg endret noeNei, jeg gjorde ingen endringerNei, jeg hadde allerede optimalisert energivanene mine før prosjektet begynte
  Skrudde av lys oftere
  Skrudde av elektriske apparater som ikke var i bruk
  Energisparende matlaging
  Energisparende oppvarming eller nedkjøling
  Mindre bruk av varmtvann
  Øko-programmer på oppvaskmaskin / vaskemaskin / tørketrommel
  Annet (vennligst spesifiser her under):
 • NB! Dersom du installerte energiovervåkningsenheten, kan du sjekke hvorvidt energiforbruket gikk ned ved å sammenligne to like måneder på begynnelsen og slutten av prosjektet. Dette kan du gjøre på Smappee-appen eller på den nettbaserte plattformen.
 • Dersom du har solceller:

  Please only complete 4d and 4e if you have solar panels.

 • Merk: En økning i graden av selvforsyning ved egenproduksjon betyr at du brukte mindre strøm fra strømnettet; en nedgang i graden av selvforsyning ved egenproduksjon betyr at du brukte mer strøm fra strømnettet.
 • Merk: En økning i graden av eget forbruk fra egen produksjon betyr at du brukte mer strøm fra egne solceller; en reduksjon i graden av eget forbruk fra egen produksjon betyr at du brukte mindre strøm fra egne solceller (du kan lese av fremstillinger av dette på PARENT sin nettbaserte plattform).
 • Andre og mer bærekraftige endringer

 • Ja, jeg gjorde endringerNei, jeg gjorde ingen endringerNei, jeg ahdde allerede optimert mine vaner før prosjektet
  Spiste mer lokal / organisk /vegetarisk / ikke-prossessert mat
  Dyrket min egen mat
  Foretok mer reising til fots/på sykkel/offentlig transport
  Brukte mindre innpakning (plast, etc.)
  Fikk et mer bevisst forbruksmønster (kjøpe mindre, mer bærekraftige produkter, kjøpe brukt)
  Reparerte ødelagte ting, kreativt gjenbruk, gi bort ting til andre som trenger dem
  Brukte mindre vann
  Sorterte og resirkulerte mer
  Kastet mindre
  Brukte færre giftige produkter
  Annet (vennligst spesifiser her under)
 • Deltakelse i andre aktiviteter

 • (som for eksempel møter, arbeidsgrupper, underskriftskampanjer for lokal utbedring, politisk aktivitet, nabolagsaktiviteter, parsellhager, el.l.)
 • Hurra! Du har kommet til slutten av undersøkelsen. Husk å trykke på ‘send’. Tusen takk skal du ha!