Hulp aan gemeenschappen bij het reduceren van hun energieverbruik

 

 

PARENT is een participerend platform voor duurzaam energiebeheer dat gemeenschappen wil helpen om hun energieverbruik te verminderen. Het doel van het project is om de nodige technologie en ondersteuning te bieden om het huishoudelijke energieverbruik te verminderen en te onderzoeken hoe gemeenschappen een duurzamere leefstijl kunnen nastreven. PARENT is een lopend driejarig project met pilootprojecten in Brussel, Amsterdam en Bergen.

Community

We vragen aan onze deelnemers om hun ervaringen te delen en suggesties en ideeën op te werpen tijdens workshops en events en in onze Facebookgroep.

PARENT-platform

Op ons online platform kunnen deelnemers hun verbruik en prestaties vergelijken met gelijkaardige gezinnen en het tegen elkaar opnemen in uitdagingen.

Tips

We sturen onze deelnemers nieuwsbrieven, met project-updates, een vergelijking van het energieverbruik van de deelnemende gezinnen met andere huishoudens en tips en lokale evenementen rond energiebesparing en duurzaamheid.