Activiteiten

Het PARENT-project is een overkoepelend project dat actief is in drie Europese steden: Amsterdam, Bergen en Brussel (Vorst en Watermaal-Bosvoorde). In elk van deze steden werken we samen met lokale overheden en de inwoners om gemeenschappen op te bouwen die vervolgens collectief proberen hun huishoudelijk elektriciteitsverbruik te verminderen door middel van een energiemonitor, kennisuitwisseling en gamificatie (engageren).

Voor het PARENT-project kozen we voor de Smappee-energiemonitor. Op basis van literatuur over technologie-acceptatie en gedragsverandering wisten we van tevoren dat we voor de energiemonitor een informatierijk, gemeenschapsgericht en stimulerend kader zouden moeten uitwerken. Daarom boden we de projectdeelnemers, naast de technologie, ook

  • praktische tips over energiebesparing en duurzaam wonen en aanbevelingen voor relevante evenementen in hun buurt;
  • de mogelijkheid om gedachten uit te wisselen met andere inwoners via lokale workshops, georganiseerd in samenwerking met overheidsorganisaties; 
  • de mogelijkheid om hun verbruik en prestaties te vergelijken met die van gelijkaardige huishoudens en het via een online platform tegen elkaar op te nemen in uitdagingen..
  • ,