Blue Planet Academy & Consulting

Blue Planet Academy & Consulting, een consultancy en R & D spin-off van de Vrije Universiteit Brussel, is gespecialiseerd in energieprestatie van gebouwen, energie gerelateerde database toepassingen, en data interpretatie en energie specialisatie trainingen. In de voorbije jaren draagt Blue Planet een belangrijke bijdrage in België op vlak van EPB/ EPC (EPBD-richtlijn). Om als EPB/EPC expert geaccrediteerd te worden (VEA, Vlaams Energieagentschap) moeten Vlaamse energiedeskundigen (EPB/ EPC) een centraal examen afleggen dat door Blue Planet georganiseerd wordt. Blue Planet heeft in opdracht van IBGEBIM (Brussel Energieagentschap) de eerste Tertiaire Certificaat opleiding van het land opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste Brusselse trainingscentrum voor alle opleidingen op vlak van energieprestatie in gebouwen (koolstofvoetafdruk, EPB/EPC trainingen, BREEAM exclusieve distributeur). Naast trainingen en adviseren van de overheid heeft Blue Planet onlangs een nieuw type (gebouw) isolatie ontwikkeld die in de nabije toekomst zal worden gecommercialiseerd.

Resourcefully

Resourcefully is een milieuconsultancy, dat opgericht is om oplossingen te bieden voor het verspillen van grondstoffen dat onze samenleving karakteriseert. Het ontwikkelt kennis en expertise op vlak van energie en water, twee cruciale grondstoffen die vandaag uitdagingen en mogelijkheden tonen. Resourcefully is in Amsterdam, Nederland, gevestigd, maar voert vooral projecten op Europees niveau uit. Zowel de wetgeving als de financiering uit de EU hebben invloed op de manier waarop de water- en energiesector in de komende jaren in verschillende landen zal evolueren. Dit zijn cruciale factoren in de vorming van Nederlandse en Europese markt consultancy dienstensector waarin Resourcefully actief is.

University of Bergen — Centre for the Study of the Sciences and the Humanities

De University of Bergen is de tweede grootste universiteit van Noorwegen. De verantwoordelijke afdeling van de UiB in dit project is het Centrum voor de Studie van de Wetenschappen en de Geesteswetenschappen (SVT). SVT is een interfacultair onderzoekscentrum en heeft een aantal interdisciplinaire onderzoeksprojecten gecoördineerd, waaronder de FP7 CRPs TECHNOLIFE, EPINET en VALUE ISOBARS. In FP7 heeft SVT ook deelgenomen aan NANOPLAT, PEGASUS en SEAT. SVT heeft ook een aantal onderzoeksprojecten van het onderzoeksraad van Noorwegen gecoördineerd. SVT wordt gekenmerkt door de interdisciplinaire combinatie van filosofie en geschiedenis van de wetenschap, STS en wetenschappelijke ethiek/ bio-ethiek, risico- en complexiteitstheorie, in veel gevallen ook in transdisciplinaire dialoog met wetenschappers, besluitvormers en burgers. Belangrijk voor het PARENT-project is dat de SVT het EPINET-project coördineerde, waarbij een onderzoekslijn betrekking had op de sociale acceptatie en besturing (inclusief privacy en gegevensbescherming) van slimme netten (smart grids) in de EU. Dit was één van de eerste projecten van dit soort. De conclusies en samenwerkingen van EPINET zullen worden voortgezet in het werk van SVT en vervolgens in het PARENT project, dat vooral betrekking heeft op sociale acceptatie en publieke betrokkenheid.

Utrecht University — Copernicus Institute of Sustainable Development

Als een groot en veelzijdig internationaal kenniscentrum van academische en wetenschappelijke excellence is de kernmissie van de Universiteit Utrecht (UU) het onderwijzen van jongeren, het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers, het produceren van academici die zowel specialistenkennis als professionele vaardigheden hebben, het uitvoeren van baanbrekend onderzoek, en het aankaarten van sociale problemen en het uitwerken van oplossingen hiervoor. De internationaal erkende Shanghai-rangschikking van 2015 noemde de UU als de beste universiteit in Nederland en plaatste het op # 17 in Europa en # 56 wereldwijd. De aarde en duurzaamheid, waarop dit voorstel betrekking heeft, is één van de vier hoofdgebieden van UU-onderzoek. Het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling onderzoekt en ontwikkelt processen en mogelijkheden voor innovatieve verandering in duurzaamheid. Het instituut wil bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en technieken, evenals methoden en instrumenten op vlak van duurzame ontwikkeling. De groep Energy & Resources is actief in diverse duurzame technologieën, waarvan fotovoltaïsche technologie (PV) relevant is voor dit voorstel.

Vrije Universiteit Brussel — Institute for European Studies (project coördinator)

Het Instituut voor Europese Studies (IES) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is een Jean Monnet Centre of Excellence en een denktank dat zich richt op de rol van de Europese Unie (EU) in een internationale context. Onderzoek in het IES heeft betrekking op: EU buitenlands- en veiligheidsbeleid, milieu en duurzame ontwikkeling, migratie, asiel en diversiteit; en Europees economisch bestuur. Het IES heeft zijn capaciteit aangetoond om zowel academisch onderzoek te verrichten en wetenschappelijk deskundig advies te verstrekken aan beleidsmakers in diverse projecten voor lokale, regionale, nationale, Europese en internationale sponsors.

Vrije Universiteit Brussel — Research Group on Law, Science, Technology & Society

De interdisciplinaire onderzoeksgroep in Recht, Wetenschap, Technologie en Maatschappij (LSTS) is in 2003 opgericht als een onafhankelijke instantie binnen de faculteit der rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Met meer dan 30 onderzoekers op alle niveaus en ervaring is LSTS uitgegroeid tot een prominent Europees onderzoeksinstituut op vlak van reguleren van technologie. LSTS heeft een gevestigde reputatie in onderzoek naar privacy en persoonlijke gegevensbescherming, een gebied waar het werk van LSTS-onderzoekers zeer invloedrijk is. LSTS-onderzoekers exploiteren ook de Brussels Privacy Hub, een internationaal gericht privacy-onderzoekscentrum en de Privacy Salon, een NGO die gericht is op het publieke bewustzijn van privacy en andere sociale en ethische gevolgen van nieuwe technologieën. LSTS is de belangrijkste organisator van de jaarlijkse Computer, Privacy & Persoonlijke Databescherming Conferentie (Computer, Privacy and Data Protection Conference, CPDP).