Bergen

Onze partner in Bergen focust voornamelijk op de maatschappelijke aanvaardbaarheid en verantwoordelijkheid in innovatie (Responsible Research and Innovation, RRI). Voor de samenwerking binnen PARENT creëerden we een kader om de maatschappelijke en ethische dimensies van slimme elektriciteit te helpen implementeren en hierover te reflecteren. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de behoeften, belangen en waarden van de gebruikers. In het pilootproject in Bergen worden deze onderwerpen aangekaart in focusgroepen en in interviews met de deelnemers waarin wordt gevraagd naar hun dagelijkse ervaring met Smappee en het PARENT-platform.